Cách xóa key Office trên Windows

Cách xóa key Office trên Windows

Dưới đây là cách xóa key Office cũ trên Windows để cập nhật key mới. Bạn chỉ cần tải file về và làm theo hướng dẫn. Ghi chú: Nếu bạn cài đè các bản Office mới thì nó sẽ không kích hoạt bản …

Coi tiếp

Cách redirect 404 trong WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách redirect 404 trong WordPress bằng 3 cách: code php, sửa file .htaccess và xài plugin (rất dễ). Giải thích: Lỗi 404 Not Found là lỗi không tìm thấy trang (ví dụ: một bài viết đã bị …

Coi tiếp