Key conflict-free là gì?

Key conflict-free là gì?

Một chiếc bàn phím thấy ghi Key Conflict-free nghĩa là gì? Tại sao chỉ có 19 Key Conflict-free hoặc 35 Key Conflict-free? Hãy đọc tiếp.   Key conflict-free là gì? Key Conflict-free còn gọi là Anti-ghosting Key hoặc Key no punch. Có nghĩa …

Coi tiếp