Cách kiểm tra dung lượng pin laptop

Bấm tổ hợp phím Windows + R, cửa Run sẽ mở lên.

Bạn nhập vô cmd rồi nhấn Enter, bảng đen sẽ mở lên.

Bạn nhập vô powercfg /batteryreport rồi bấm Enter, nó sẽ xuất ra file báo cáo HTML.

Bây giờ bạn chỉ cần lần theo đường dẫn để mở file.

Trần Thành

Leave a Comment