Cách kiểm tra dung lượng pin laptop

Bấm tổ hợp phím Windows + R, cửa Run sẽ mở lên.

Bạn nhập vô cmd rồi nhấn Enter, bảng đen sẽ mở lên.

Bạn nhập vô powercfg /batteryreport rồi bấm Enter, nó sẽ xuất ra file báo cáo HTML.

Bây giờ bạn chỉ cần lần theo đường dẫn để mở file.

Trần Thành
Latest posts by Trần Thành (see all)

Leave a Comment