Cách phá pass Win 10 bằng USB boot

Cách phá pass Win 10 bằng USB boot
Cách phá pass Win 10 bằng USB boot

Dưới đây là cách phá pass Win 10 bằng USB boot (usb cài win), chắc chắn thành công cho tất cả trường hợp. Bạn chỉ cần làm chính xác theo hướng dẫn là được.

 

1. Khởi động vô USB boot

Bạn phải tạo một cái usb boot (usb cài win) và khởi động vô usb, cái này mình đã hướng dẫn ở bài khác rồi.

Khởi động vào USB boot (USB cài win)
Khởi động vào USB boot (USB cài win)

 

2. Mở Command Prompt

– Chờ nó khởi động tới phần Windows Setup.

Phần Windows Setup
Phần Windows Setup

– Bấm Shift + F10 để mở Command Prompt.

Bấm Shift + F10 để mở Command Prompt
Bấm Shift + F10 để mở Command Prompt

 

3. Mở Registry Editor

– Nhập lệnh regedit rổi bấm Enter, nó sẽ mở ra Registry Editor.

Gõ lệnh regedit để mở Registry Editor
Gõ lệnh regedit để mở Registry Editor

 

4. Load Hive

– Tìm và chọn thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE ở cột bên trái.

Thư mục (key) HKEY_LOCAL_MACHINE
Thư mục (key) HKEY_LOCAL_MACHINE

– Bấm vô File > chọn Load Hive…

Load hive cho thư mục (key) vừa chọn
Load hive cho thư mục (key) vừa chọn

– Trong cửa sổ Load Hive, tìm theo đường dẫn này để mở file SYSTEM.

Ổ đĩa chứa win:\Windows\System32\config\SYSTEM

(Ví dụ: C:\Windows\System32\config\SYSTEM)

Tìm mở file SYSTEM trong source Windows
Tìm mở file SYSTEM trong source Windows

– Mục Key Name đặt tên tùy ý, ví dụ: kenhtinhoc.

Đặt tên key
Đặt tên key

 

5. Sửa Registry

– Tìm và chọn thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE\kenhtinhoc\Setup ở cột bên trái.

Tìm chọn thư mục Setup trong key vừa tạo
Tìm chọn thư mục Setup trong key vừa tạo

– Mở file Cmdline lên, sửa lại thành cmd.exe.

Gán giá trị cho Cmdline là cmd.exe
Gán giá trị cho Cmdline là cmd.exe

– Mở file SetupType lên sửa thành 2.

Gán giá trị cho SetupType là 2
Gán giá trị cho SetupType là 2

 

6. Unload Hive

– Chọn thư mục kenhtinhoc (HKEY_LOCAL_MACHINE\kenhtinhoc\).

Chọn thư mục (key) kenhtinhoc (hoặc thư mục mà lúc đầu bạn tạo)
Chọn thư mục (key) kenhtinhoc (hoặc thư mục mà lúc đầu bạn tạo)

– Bấm vô File > chọn Unload Hive…

Unload hive thư mục (key) kenhtinhoc (hoặc thư mục mà lúc đầu bạn tạo)
Unload hive thư mục (key) kenhtinhoc (hoặc thư mục mà lúc đầu bạn tạo)

– Nó hỏi thì bấm Yes.

Bấm Yes để hoàn tất
Bấm Yes để hoàn tất

 

7. Khởi động lại vô Windows

– Đóng hết tất cả các cửa sổ lại, nó hỏi gì thì bấm Yes hết, nó sẽ khởi động lại máy.

– Rút USB boot ra để nó khởi động vô Win.

Thấy bảng đen hiện lên như hình dưới là đúng.

Bảng đen cmd.exe
Bảng đen cmd.exe

 

8. Tạo mật khẩu mới cho user đang có

– Bước 1: Hiện tất cả tài khoản ra.

Gõ lệnh:

net user > bấm Enter

Trên màn hình sẽ hiện ra tất cả các tài khoản đang có trên máy.

Nhập lệnh net user để hiện tất cả tài khoản
Nhập lệnh net user để hiện tất cả tài khoản

 

– Bước 2: Đặt mật khẩu mới.

Gõ lệnh:

net user login new_password > bấm Enter

Trong đó “login” là tên tài khoản mà bạn muốn đặt mật khẩu, “new_password” là mật khẩu mới (tùy bạn).

Ví dụ: net user kenhtinhoc 123

Nhập lệnh net user login new_password để đặt mật khẩu mới
Nhập lệnh net user login new_password để đặt mật khẩu mới

 

– Nếu tên đăng nhập có khoảng cách, thì nhập lệnh này:

net user “your login” new_password > bấm Enter

Trong đó “your login” là tên tài khoản viết trong ngoặc kép, “new_password” là mật khẩu mới (tùy bạn).

Ví dụ: net user “kenh tin hoc” 123

 

9. Tạo tài khoản mới

Nếu đặt mật khẩu thành công thì không cần làm phần này mà hãy làm tiếp phần sau (sửa registry lại).

Nếu đặt mật khẩu không được thì hãy tạo tài khoản mới, sau đó làm tiếp phần sau (sửa registry lại).

 

– Gõ lệnh sau để tạo tài khoản mới:

net user username password /add > bấm Enter

Trong đó “username” là tên tài khoản mà bạn muốn tạo, “password” là mật khẩu cho nó.

Ví dụ: net user kenhtinhoc 123 /add

Tạo tài khoản bằng lệnh cmd
Tạo tài khoản bằng lệnh cmd

 

– Thiết lập quyền Admin cho tài khoản, gõ lệnh:

net localgroup administrators username /add > bấm Enter

Trong đó “username” là tên tài khoản mà bạn muốn cho nó làm Admin.

Ví dụ: net localgroup administrators kenhtinhoc /add

Set quyền admin cho tài khoản bằng lệnh cmd
Set quyền admin cho tài khoản bằng lệnh cmd

 

10. Sửa Registry lại

– Cắm USB boot vô lại sau đó khởi động vô USB boot.

– Chờ nó khởi động tới phần Windows Setup rồi bầm Shift + F10 để mở Command Prompt.

– Trong bảng đen, gõ regedit rồi bấm Enter để mở lại Registry Editor.

– Tìm và chọn thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Setup ở cột bên trái.

– Mở file cmdline, để trống giá trị (xóa số trong đó đi) > bấm OK.

Gán giá trị trống cho file Cmdline
Gán giá trị trống cho file Cmdline

– Mở file SetupType, sửa giá trị lại là 0 > bấm OK.

Gán giá trị 0 cho file SetupType
Gán giá trị 0 cho file SetupType

 

11. Khởi động lại máy

Đóng tất cả các cửa sổ lại, nếu nó hỏi gì thì Yes hết. Máy sẽ khởi động lại, bây giờ bạn có thể xài mật khẩu mới hoặc tài khoản mới để đăng nhập.

 

Kết luận

Trên đây là cách phá pass Win 10 bằng USB boot. Tuy không phải là cách đơn giản nhất nhưng chắc chắn thành công, áp dụng khi bạn đã thử những cách khác mà vẫn bó tay. Và dành riêng cho những kỹ thuật viên đã có nền tảng về Windows.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas