Cách redirect 404 trong WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách redirect 404 trong WordPress bằng 3 cách: code php, sửa file .htaccess và xài plugin (rất dễ).

Giải thích: Lỗi 404 Not Found là lỗi không tìm thấy trang (ví dụ: một bài viết đã bị gỡ), gây khó chịu cho người dùng.

 

Cách 1: Redirect bằng code php

Đây là cách nên làm nhất, khá nhanh và nhẹ web.

Bước 1: Truy cập theo đường dẫn: Appearance > Theme Editor > chọn file 404.php.

Bước 2: Chèn đoạn code này vô bên dưới hàm get_header (coi hình bên dưới) rồi bấm Update File.

<?php  
/**
 * Chuyển hướng trang 404
 */
	header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
	header("Location: ".get_bloginfo('url'));
	exit();
?>

 

Coi hình cho dễ làm:

Cách redirect 404 trong WordPress bằng code php
Cách redirect 404 trong WordPress bằng code php

 

Cách 2: Redirect bằng file .htaccess

Bạn mở file .htaccess trong host lên rồi thêm dòng này vô, sau đó lưu lại:

ErrorDocument 404 /404.html

Lưu ý: Nếu chưa có file .htaccess thì bạn hãy tạo, rồi lưu ở thư mục gốc.

 

Cách 3: Redirect bằng plugin

Bạn có thể xài một trong hai plugin này (miễn phí):

All 404 Redirect to Homepage

404 to Start

Các plugin này rất dễ xài, chỉ cần cài rồi kích hoạt nó lên là được. Cách cài:

– Bước 1: Truy cập theo đường dẫn: Plugin > Add new.

– Bước 2: Gõ tên plugin vô > bấm Install Now để cài, sau đó bấm Activate để kích hoạt.

Bạn có thể để mặc định, các trang 404 sẽ chuyển hướng (redirect) về trang chủ. Hoặc bạn cũng có thể chọn nó chuyển về trang nào tùy ý.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas