Cách tắt Bitlocker bằng lệnh command

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách tắt Bitlocker bằng lệnh command trong trường hợp vẫn còn vô được Win. Áp dụng cả Windows 10 và Windows 11.

Đây là trường hợp trên Windows 11, cả ổ C và ổ E đều bị khóa Bitlocker.

Ổ đĩa bị Bitlocker: Cả ổ C và E
Ổ đĩa bị Bitlocker: Cả ổ C và E

 

Đầu tiên bạn hãy mở Command Prompt bằng quyền admin (tìm cmd > nhấp chuột phải lên Command Prompt chọn Run as Administrator)

– Trong cửa sổ Command Prompt, bạn gõ lệnh manage-bde -off E: > bấm Enter.

– Nó hiện kết quả Decryption is now in progress là thành công.

Cách tắt Bitlocker bằng lệnh command: Ổ đĩa E
Cách tắt Bitlocker bằng lệnh command: Ổ đĩa E

 

Ổ đĩa E đã mất icon ổ khóa, đã tắt Bitlocker.

Tắt Bitlocker ổ đĩa E
Tắt Bitlocker ổ đĩa E

 

Bây giờ tới ổ C, cũng làm tương tự luôn.

– Bạn hãy gõ lệnh manage-bde -off C: > bấm Enter.

– Nó sẽ báo lỗi là ổ này bị khóa bằng key rồi, phải xóa key trước.

Tắt Bitlocker ổ đĩa C nhưng không được
Tắt Bitlocker ổ đĩa C nhưng không được

 

– Bây giờ bạn gõ tiếp lệnh manage-bde -AutoUnlock -ClearAllKeys C: > bấm Enter.

– Nó hiện kết quả All automatic unlock keys are removed from volume C: là thành công.

Unlock key để tắt Bitlocker ổ C
Unlock key để tắt Bitlocker ổ C

 

Bây giờ mới có thể tắt Bilocker cho ổ C.

– Bạn hãy gõ lệnh manage-bde -off C: > bấm Enter

– Nó hiện kết quả Decryption is now in progress là thành công.

Cách tắt Bitlocker bằng lệnh command: Ổ đĩa C
Cách tắt Bitlocker bằng lệnh command: Ổ đĩa C

 

Ổ đĩa C đã mất icon ổ khóa, đã tắt Bitlocker.

Tắt Bitlocker ổ đĩa C
Tắt Bitlocker ổ đĩa C

 

Giải thích câu lệnh:

– manage: Nghĩa là quản lý.

– bde: Là viết tắt của BitLocker Drive Encryption, nghĩa là mã hóa ổ đĩa Bitlocker.

– AutoUnlock: Nghĩa là tự động mở khóa

– ClearAllKeys: Nghĩa là xóa tất cả key

 

Câu hỏi liên quan:

  1. Bitlocker màn hình xanh (chưa vô được Win) thì có tắt được không? Hiện tại là không, chỉ có cách format ổ đĩa.
  2. Bitlocker màn hình xanh thì mình vô Win PE tắt được không? Không luôn, vì nó khóa theo ổ cứng, Win nằm trên ổ này thì không tắt được cho ổ kia.
Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas