Cách tắt trình soạn thảo Gutenberg (kéo thả) trong WordPress

Từ bản WordPress 5.0 trở lên xài trình soạn thảo Gutenberg. Mặc dù nó hiện đại nhưng nặng và đôi khi bất tiện. Dưới đây là cách tắt nó.

 

Cách 1: Xài code

Dán đoạn code dưới đây vô file Functions.php là được.

Đường dẫn là: Appearance > Theme Editor > functions.php.

// Tắt trình soạn thảo Gutenberg (kéo thả) trong WordPress
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Làm cách 1 là tốt nhất, đỡ phải cài plugin, giúp cho web đỡ nặng.

 

Cách 2: Xài plugin Classic Editor

Nếu bạn không rành code thì có thể cài plugin Classic Editor.

Bạn chỉ cần cài rồi kích hoạt nó lên là được.

Trần Thành

Leave a Comment