Cách xóa key Office trên Windows

Cách xóa key Office trên Windows
Cách xóa key Office trên Windows

Dưới đây là cách xóa key Office cũ trên Windows để cập nhật key mới. Bạn chỉ cần tải file về và làm theo hướng dẫn.

Ghi chú: Nếu bạn cài đè các bản Office mới thì nó sẽ không kích hoạt bản mới mà vẫn chỉ chạy bản cũ. Bạn cần phải gỡ / xóa key cũ ra khỏi máy thì nó mới chạy bản mới.

Cách này hiện tại có thể áp dụng cho các bản Office: 365, 2021, 2019, 2016, 2013, 2010.

 

– Đầu tiên là bạn tải file này về rồi giải nén ra:

 

Tải tại đây

 

– Nhấp chuột phải lên file “Xoa key Office – KTH.cmd” > chọn Run as administrator

Mở file "Xoa key Office - KTH.cmd"
Mở file “Xoa key Office – KTH.cmd”

 

– Nhập bản Office mà bạn muốn xóa key (theo số tương ứng).

Ghi chú: Nếu Office 2021 thì bạn chọn Office 2019.

Nhập bản Office muốn xóa key
Nhập bản Office muốn xóa key

 

– Nó sẽ mở file danh sách các key có trong bản đó lên. Bạn tìm dòng “Last 5 characters of installed product key: ” rồi copy 5 ký tự đó.

Danh sách key có trong bản Office đã chọn
Danh sách key có trong bản Office đã chọn

 

– Nhập 5 ký tự đó vô chương trình rồi bấm Enter.

Nhập key Office cần xóa
Nhập key Office cần xóa

 

– Chờ nó chạy xong, báo thành công là xong.

Đã xóa key thành công
Đã xóa key thành công

 

Lưu ý: Nếu một máy có nhiều key (đã từng kích hoạt nhiều lần) thì bạn coi trong cái file đó, cứ tiếp tục nhập 5 ký tự của các key còn lại để xóa.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas