File Ei.cfg và PID.txt trong sources ISO

File Ei.cfg và PID.txt trong sources ISO
File Ei.cfg và PID.txt trong sources ISO

EI.cfg and PID.txt là 2 file cấu hình phiên bản Windows và product key. Nó cho phép bạn chọn phiên bản và product key để tiết kiệm thời gian trong lúc cài. Hai file này nằm trong thư mục \sources của file ISO.

 

Ei.cfg

Là file cấu hình phiên bản, nó cho phép bạn chỉ định một phiên bản nhất định hoặc hiện ra tất cả phiên bản trong lúc cài.

Ví dụ một số máy có bản quyền Windows Home Single, nếu cài theo cách bình thường sẽ không thể cài Windows Pro. Bạn phải chỉ định Windows Pro trong file Ei.cfg thì khi cài nó mới hiện ra.

File này có cấu trúc như sau:

[EditionID]
{Edition ID}
[Channel]
{Channel Type}
[VL]
{Volume License}

Giải thích:

– {Edition ID}: Là phiên bản Windows, ví dụ “Enterprise/Professional/Education”

– {Channel Type}: Có 3 giá trị là “OEM/Retail/Volume”

– {Volume License}: Có 2 giá trị là “0/1”

Nếu {Channel Type}=OEM/Retail thì {Volume License}=0

Nếu {Channel Type}=Volume thì {Volume License}=1

Ví dụ:

[EditionID]
Enterprise
[Channel]
OEM
[VL]
0

Cách tạo file Ei.cfg:

– Mở notepad hoặc bất kỳ phần mểm gõ văn bản nào.

– Copy mẫu nội dung ở trên vào rồi tùy chỉnh theo ý bạn.

– Lưu file, Ở mục “Save as type” chọn là “All file”. Đặt tên là ei.cfg rồi bấm Save.

 

PID.txt

Là file id sản phẩm. Nó giúp tự động xác nhận product key trong lúc cài (key cài đặt) để đỡ mất thời gian. Trong trường hợp phải cài win cho nhiều máy thì cái này sẽ giúp tiết kiệm thời gian.

Lưu ý:

– Product key là key dùng để cài Win, không phải key bản quyền.

– Nếu xài file Ei.cfg mà không kèm theo file PID.txt thì lúc cài nó sẽ hiện thông báo đòi nhập product key.

File này có cấu trúc như sau:

[PID]
Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Giải thích:

– Value: Là key cài đặt. Chỉ cần thay các ký tự X bằng product key của bạn.

 

Đưa nó vào sources ISO

Bạn chỉ cần copy nó vào thư mục sources của file ISO hoặc thư mục sources trong USB boot của bạn là được. Nếu nó báo ghi đè thì cứ OK.

 

Một số mẫu EI.cfg

Windows 10

Windows 10 có rất nhiều phiên bản. Đối với các bản N, bạn chỉ cần ghi thêm N sau tên của nó. Ví dụ: CoreN, EnterpriseN, ProfessionalN, EducationN, EnterpriseSN

Bản Home

[EditionID]
Core
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Core
[Channel]
OEM
[VL]
0

Bản Home China

[EditionID]
CoreCountrySpecific
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
CoreCountrySpecific
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Home Single Language

[EditionID]
CoreSingleLanguage
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
CoreSingleLanguage
[Channel]
OEM
[VL]
0

Bản Education

[EditionID]
Education
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
Education
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Education
[Channel]
OEM
[VL]
0

Bản Enterprise

[EditionID]
Enterprise
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
Enterprise
[Channel]
OEM
[VL]
0

Bản Enterprise LTSB

[EditionID]
EnterpriseS
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
EnterpriseS
[Channel]
OEM
[VL]
0

Bản Professional

[EditionID]
Professional
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
[VL]
0

[EditionID]
Professional
[Channel]
OEM
[VL]
0

Windows 8/8.1

Các bản Home/Core, Single Language, Enterprise, Professional làm tương tự Windows 10.

Còn dưới đây mà một số bản khác:

Bản Embedded Industry Enterprise

[EditionID]
EmbeddedIndustryE
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
EmbeddedIndustryE
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Embedded Industry Pro

[EditionID]
EmbeddedIndustry
[Channel]
Volume
[VL]
1

[EditionID]
EmbeddedIndustry
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Pro WMC

[EditionID]
ProfessionalWMC
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Win with Bing

[EditionID]
CoreConnected
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
CoreConnected
[Channel]
Retail
[VL]
0

Windows 7

Còn đây là các mẫu của Windows 7.

Bản Home Basic

[EditionID]
HomeBasic
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
HomeBasic
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Home Premium

[EditionID]
HomePremium
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
HomePremium
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Starter

[EditionID]
Starter
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
Starter
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Ultimate

[EditionID]
Ultimate
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
Ultimate
[Channel]
Retail
[VL]
0

Bản Enterprise

[EditionID]
Enterprise
[Channel]
OEM
[VL]
0

[EditionID]
Enterprise
[Channel]
Volume
[VL]
1

Mình đã giải thích chi tiết về 2 file Ei.cfg và PID.txt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại phản hồi bên dưới bài viết này nhé! 😉

Trần Thành

1 thought on “File Ei.cfg và PID.txt trong sources ISO”

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas