Học lập trình web nên bắt đầu từ đâu và mất bao lâu?

Dưới đây là lộ trình và thời gian học lập trình web, hãy nhẫn nại học từng phần, nắm thật chắc. Đừng học nhảy, đừng vội vàng. Bạn sẽ thành công. Front-end (HTML, CSS, Jquery) Là lập trình giao diện, những gì người …

Coi tiếpHọc lập trình web nên bắt đầu từ đâu và mất bao lâu?