Right Join trong SQL

Câu lệnh Right Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên phải, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên trái. Nếu không có thì kết quả là null.   Cú pháp: Trong đó: – column_name …

Coi tiếp

Left Join trong SQL

Câu lệnh Left Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên trái, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên phải. Nếu không có thì kết quả là null. Cú pháp: Trong đó: – column_name là …

Coi tiếp

Inner Join trong SQL

Bài này hướng dẫn cách xài câu lệnh Inner Join trong SQL, cách nối 2 bảng và 3 bảng. Inner có nghĩa là bên trong, là phần nối, phần trùng của các bảng. Cú pháp: Trong đó: – column_name là tên cột. – …

Coi tiếp

Ép kiểu trong Python

Ép kiểu cũng rất hay xài, nhất là trong phân tích dữ liệu. Đôi khi bạn cần ép dữ liệu thành kiểu khác để tính toán hoặc tách nối.   Ví dụ về trường hợp cần ép kiểu Trong ví dụ dưới đây, …

Coi tiếp