Thuộc tính Transform scale

Bài này mình sẽ giới thiệu sơ qua về thuộc tính Transform scale. Thuộc tính này giúp bạn tăng giảm tỉ lệ của một phần tử, thường được sử dụng để làm hiệu ứng phóng to khi di chuột. Khi gán giá trị …

Coi tiếp

Cách ẩn phần tử trong CSS

Dưới đây là 3 cách ẩn phần tử trong CSS.   Cách 1: Xài thuộc tính Display. Bạn chỉ cần đặt thuộc tính display và gán giá trị là none. Giải thích: – Display: Trưng bày. – None: Không.   Cách 2: Xài …

Coi tiếp