ROM BIOS là gì

ROM BIOS là gì

Bài này mình sẽ giới thiệu tổng quát về ROM BIOS, cách nó hoạt động, dấu hiệu lỗi và cách tải những chương trình BIOS tốt nhất.   ROM BIOS là gì – ROM (Read Only Memory) là IC nhớ, nó chỉ có …

Coi tiếp