Index trong Python

Khác với thứ tự ngoài đời mình hay xài, Python quy định thứ tự kiểu khác, người ta hay gọi là “cái index”. Hãy dành 2 phút để nắm rõ nó là cái gì, để khỏi bị lộn khi code nè. 🙂

 

Index trong Python là gì?

Index là vị trí của một phần tử trong iterable (list, chuỗi..), có hai kiểu là index dương và index âm. Được đánh số từ 0 cho tới n-1, từ trái qua phải, với n là số ký tự có trong chuỗi.

Mỗi phần tử đều được đại diện bằng một cặp index dương và âm để thể hiện vị trí của nó. Và khoảng cách cũng được tính là một index.

Index trong Python (cách đánh số thứ tự)
Index trong Python (cách đánh số thứ tự)

 

Index dương trong Python

Bắt đầu từ 0, tính từ trái qua phải.

Như ví dụ bên dưới, nếu muốn in chữ "K" thì phải ghi thứ tự là "0".

Index dương trong Python
Index dương trong Python

 

Index âm trong Python

Bắt đầu từ -1, tính từ phải qua trái.

Như ví dụ bên dưới, nếu muốn in chữ "K" thì phải ghi thứ tự là "-12".

Index âm trong Python
Index âm trong Python
Trần Thành

Leave a Comment