Key conflict-free là gì?

Key conflict-free là gì?
Key conflict-free là gì?

Một chiếc bàn phím thấy ghi Key Conflict-free nghĩa là gì? Tại sao chỉ có 19 Key Conflict-free hoặc 35 Key Conflict-free? Hãy đọc tiếp.

 

Key conflict-free là gì?

Key Conflict-free còn gọi là Anti-ghosting Key hoặc Key no punch. Có nghĩa là “phím không xung đột”, là các phím không bị chặn, không bị lỗi khi bạn bấm nhiều phím cùng lúc.

Ví dụ: Khi chơi game, các phím W A S D và các phím mũi tên ← ↑ ↓ → rất là quan trọng, vì bạn thường sử dụng nó để di chuyển nhân vật. Có khi bạn phải ấn tới mấy phím cùng một lúc. Và một bàn phím conflict-free sẽ nhận tất cả các phím mà bạn nhấn.

 

Bàn phím có bao nhiêu Key conflict-free?

Tùy từng bàn phím, có loại tất cả phím đều là conflict-free (104 phím), có loại chỉ có 19 phím, có loại chỉ có 35 phím là conflict-free.

Ví dụ loại 19 phím conflict-free sẽ bao gồm các phím: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, dấu cách, ←, ↑, ↓, →, Tab , Art, Ctrl, Shift)

 

Hiện tượng Keyboard Ghosting

Kể cho vui.

Đối với bàn phím bình thường, khi bạn bấm nhiều hơn 6 phím cùng lúc thì nó sẽ bị lag (nó rối não), một số phím sẽ không ăn, có khi còn truyền tín hiệu sai (bấm ngồi xuống để núp mà nó lại nhảy lên cho bị bắn chết) :)). Hiện tượng này gọi là Keyboard Ghosting.

Cho nên bàn phím conflict-free còn được gọi là Anti-ghosting key là vậy.

Trần Thành

Leave a Comment