Laptop Acer Aspire V3-471 mất nguồn

Nhận máy laptop Acer V3-471 trong tình trạng không bật được nguồn, máy ăn dòng 0.128A.

Đầu tiên kiểm tra nguồn đầu vào 19V thấy không có vấn đề gì, kiểm tra tiếp nguồn 3V/5V vẫn tốt. Nguồn 3V/5V thứ cấp mở qua mosfet U22, U21 bình thường, các nguồn thứ cấp vẫn tốt. Kiểm tra đến nguồn CPU thì thấy không có điện áp vào.

Tiếp theo kiểm tra đến nguồn 1.5V ->1.5VS qua mosfet U12 thì không thấy mở. Kiểm tra chân G của mosfet U12 thì không có điện áp, kiểm tra lệnh ACIN bình thường, 3VSUSP=0V bình thường. Nguồn +VSB=19V ở chân 2 trở R269 bị mất.

Vậy nguyên nhân máy mất nguồn là do bị đứt mạch ngầm làm mất điện áp 19V cấp vào trở R269. Sau khi xác định được nguyên nhân tiến hành xử lý bằng cách dùng dây đồng câu nguồn 19V vào trở R269.

Cấp nguồn kiểm tra lại mosfet U12 đã mở đã có nguồn 1.5VS, kích nguồn máy lên hình bình thường.

Trần Thành

Leave a Comment