Chia khoảng cách giữa các cột bằng thuộc tính justify-content trong css

Mục đích là chia đều độ rộng giữa các cột trong web. Có 2 điều kiện: 1. Xài thuộc tính justify-content, gán giá trị là space-between (nghĩa là không gian giữa các cột). 2. Tổng độ rộng của tất cả cột phải nhỏ …

Coi tiếpChia khoảng cách giữa các cột bằng thuộc tính justify-content trong css

Máy tính tự khởi động lại liên tục khi đang sử dụng, nguyên nhân và cách sửa

Bài này chia sẻ về lỗi máy tính tự khởi động lại liên tục khi đang sử dụng. Dưới đây là một số nguyên nhân và cách sửa. Bạn hãy kiểm tra và thử từng cách. 1. Kiểm tra Nguồn Do nguồn cấp …

Coi tiếpMáy tính tự khởi động lại liên tục khi đang sử dụng, nguyên nhân và cách sửa