Pan HP folio 9470p kích lúc lên lúc không

Nhận máy trong tình trạng lúc bật được lúc không


Tiến hàng tháo máy kiểm tra, quan sát main không có dấu hiệu gì bất thường

Khi máy không bật được kiểm tra thấy đã có nguồn đầu vào 19v, có nguồn 3v5v, nguồn ram ở cuộn dây L6200 là 0V (nguồn ram phải 1.5V mới đúng) vì vậy máy mất nguồn ram dẫn đến tình trạng bị đứng dòng ở 0.3A lúc bật được lúc không.

Kiểm tra điều kiện hoạt động của ic dao động TPS51216, đo lệnh EN_0V75 có 0.75V hoạt động bình thường.

Lệnh SLP_S4#_3R điện áp bị sụt còn 1.5V (bình thường là 3.3V), nghi ngờ các nguồn phía sau lệnh SLP_S4#_3R bị chạm dẫn đến bị sụt áp.

Tiến hàng tách ly các khối nguồn có lệnh SLP_S4#_3R này, khi tách ly IC nguồn USB TPS2540A thì lệnh SLP_S4#_3R đã có 3.3V

Thay IC nguồn USB TPS2540A máy hoạt động bình thường, không còn tình trạng lúc bật được lúc không nữa.

Nếu không có IC TPS2540A ta có thể bỏ IC nối tắt các chân với nhau nhưng USB sẽ thành chuẩn 2.0

  • Nối chân 1 với chân 12
  • Nối chân 2 với chân 11
  • Nối chân 3 với chân 10

Trần Thành

Leave a Comment