Sự khác nhau giữa padding và margin trong CSS

Cả padding và margin đều là khoảng cách, vậy nó khác nhau chỗ nào? Dễ ẹc: Đó là padding nằm trong viền, còn margin nằm ngoài viền.

– Padding: Có nghĩa là “khoảng đệm” từ nội dung tới viền (border).

– Margin: Có nghĩa là “khoảng lề” từ viền (border) ra ngoài.

Sự khác nhau giữa padding và margin trong CSS
Sự khác nhau giữa padding và margin trong CSS

Ví dụ:

– Bạn muốn tạo một cái viền màu đen bao quanh nội dung, thì bạn xài thuộc tính border và gán giá trị là black (màu đen).

– Sau đó bạn muốn cái viền này dày 5px, thì bạn ghi thêm solid 5px.

– Bây giờ bạn muốn cái viền này bao quanh nhưng cách nội dung 10px, thì bạn xài thuộc tính padding và gán giá trị là 10px.

– Cuối cùng bạn muốn cái viền này cách hàng xóm xung quanh 10px, thì bạn xài thuộc tính margin và gán giá trị là 10px.

.class{
    border: black solid 5px;
    padding: 10px;
    margin: 10px;
}

Hiểu được điểm khác nhau nhỏ xíu này sẽ giúp bạn code giao diện web tốt hơn và dễ hơn.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas