Sửa lỗi mất nguồn 3v5v laptop HP CQ42

Nhận máy trong tình trạng không bật được nguồn, khi cấp dòng thì máy ăn dòng 0.03A.

Tháo máy kiểm tra máy đã có nguồn đầu vào 19v, không có nguồn 3v5v.

Kiểm tra trở kháng các nguồn đều tốt chỉ có trở kháng nguồn 5v ở cuộn dây PL5 thấp có hiện tượng chạm chập, trở kháng nguồn 3v bình thường.

Tiến hàng cấp nguồn vào máy phát hiện IC nguồn 3v5v RT8206B bị nóng, do khối nguồn 5v bị chập nên mất nguồn 3v5v.


Kiểm tra IC RT8206B nguồn 3v5v, đầu tiên cần kiểm tra điện áp chân VIN=19V, ONLDO=3V là điện áp cấp nguồn nuôi cho IC RT8206B, khi IC có nguồn nuôi thì nó tự tạo ta LDO=5v và REF=1.9v (đây là khối nguồn ổn áp tuyến tính).

Đặc điểm của khối nguồn ổn áp tuyến tính này là dòng ra chỉ khoảng 100mA đến 250mA và không có mạch bảo vệ quá tải, quá áp. Chính đặc điểm này mà có thể giải thích được tạo sao nguồn IC 3v5v trong laptop hay bị nóng.

Vì nó không được bảo vệ khi quá tải giới hạn của nó nên khi có sự chạm chập nhẹ tại các phần tử kết nối vào các chân nguồn tuyến tính như lỗi I/O, IC lỗi, chíp hư, tụ rỉ, chập nguồn cấp sau…đều có thể dẫn đến quá dòng chịu đựng của các khối nguồn này nên ic nguồn sẽ nóng hơn mức bình thường.

Việc quá tải này hoàn toàn không được bảo vệ như những khối nguồn xung, IC cứ thế làm việc trong tình trạng quá tải nên phát nóng là đương nhiên. Đó là nguyên nhân chính thường gặp nhất, hầu hết IC còn nóng là IC chưa lỗi, khi sửa hết chạm chập liên qua thì IC sẽ hoạt động bình thường.

Tiếp tục cấp nguồn kiểm tra thấy nóng thêm IC PU9 cấp điện áp 1.05VTT cho CPU và PCH.

Kiểm tra nguồn +5VPCU cấp cho IC PU9 bị sụt áp. Điện áp +5VPCU được lấy từ nguồn 5V IC 3V/5V đi nuôi cho hầu hết các IC nguồn cấp sau như CPU, RAM, PCH….

Tiến hàng cấp nguồn 3V vào thấy nóng tụ PC176, nhấc tụ PC176 ra ngoài đo thì phát hiện tụ bị chập -> thay tụ PC176, cấp nguồn kết quả có 3V5V và kích nguồn máy hoạt động bình thường.

Trần Thành

Leave a Comment