Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

WordPress không cho truy cập trang admin thường là do tài khoản của bạn đã bị mất quyền admin. Cách sửa rất dễ, bạn chỉ cần tạo một tài khoản mới có quyền admin là được.

– Phiên bản tiếng Anh: Sorry, you are not allowed to access this page.

– Phiên bản tiếng Việt: Xin lỗi, bạn không được phép truy cập vào trang này.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Bước 1: Truy cập phpMyAdmin

– Đối với cPanel: Trong cPanel bạn kéo xuống và bấm vô phpMyAdmin.

– Đối với DirectAdmin: MySQL Managerment, sau đó bấm phpMyAdmin SSO.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Bước 2: Xác định tên cơ sở dữ liệu (Database name)

Bạn mở file wp-config.php ra, kéo xuống tìm dòng DB_NAME coi nó tên gì.

Ghi chú: File này nằm ở thư mục gốc của web.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Bước 3: Tạo tài khoản admin mới

Bấm vô Database cần xài (mới coi ở trên xong).

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Bấm chọn SQL.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Bạn copy đoạn mã query dưới đây rồi điền vô khung trắng (Run SQL query / Chạy truy vấn SQL).

INSERT INTO `wp_users` (`user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('Tên-đăng-nhập', MD5('Mật-khẩu-đăng-nhập'), 'Admin', 'Địa-chỉ-email', 'Địa-chỉ-website', '2020-04-04 00:00:00', '', '0', 'Admin');

INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');

INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_user_level', '10');

 

Bạn hãy thay đổi các thông tin trong đoạn mã đó, nhớ rằng đây là thông tin mới, vì bạn đang tạo tài khoản mới:

– Tên-đăng-nhập: Tên dùng để đăng nhập web, viết liền không dấu.

– Mật-khẩu-đăng-nhập: Mật khẩu cho tài khoản bạn đang tạo.

– Địa-chỉ-email: Địa chỉ email của các bạnĐịa chỉ email cho tài khoản bạn đang tạo.

– Địa-chỉ-website: Địa chỉ website của tài khoản, cái này không quan trọng, gõ địa chỉ web chính vô cũng được.

– wp_: Cái này là tiền tố (Prefix) của tables, nếu xưa nay bạn từng thay đổi nó thì giờ bạn thay wp_ bằng cái bạn đã đổi, nếu chưa thì kệ nó, không cần quan tâm.

 

Sau đó bấm Go (Thực hiện).

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Khi nó báo như hình dưới nghĩa là bạn đã làm đúng, đã tạo tài khoản xong.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Xong xuôi

Bây giờ bạn chỉ cần đăng nhập lại bằng thông tin mà bạn mới tạo.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Sau khi đăng nhập, bạn kéo xuống bấm vô phần Users / Thành viên, sau đó chọn mục Admin / Quản lý.

Đây là danh sách các tài khoản admin, bao gồm cả cái bạn mới tạo. Bạn có thể sửa, xóa, hoặc thay đổi thông tin của các tài khoản tại đây.

Sửa lỗi WordPress "Sorry, you are not allowed to access this page"
Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

 

Nếu bài này giúp ích cho bạn, hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn và nhớ để lại phản hồi nha. Cảm ơn bạn đã đọc! 😀

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas