Sửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”

Sửa lỗi Worspress "Sorry, you are not allowed to access this page"

WordPress không cho truy cập trang admin thường là do tài khoản của bạn đã bị mất quyền admin. Cách sửa rất dễ, bạn chỉ cần tạo một tài khoản mới có quyền admin là được. – Phiên bản tiếng Anh: Sorry, you …

Coi tiếpSửa lỗi WordPress “Sorry, you are not allowed to access this page”