Tạo cột (column) trong WordPress bằng code

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo cột (column) trong bài viết của WordPress. Làm hoàn toàn bằng code.

Trong chỗ viết bài nó có 2 tab là Visual và Text.

– Đầu tiên bạn chọn tab Text rồi nhúng đoạn code này vô.

– Sau đó chọn lại tab Visual sẽ thấy nó chia thành 2 cột, bây giờ bạn có thể chỉnh sửa nội dung tùy ý.

<div style="width: 47%; padding: 0 3pt 0 0; float: left;">
   
     Cột trái
   
</div>
   
<div style="width: 47%; padding: 0 0 0 3pt; float: right;">
   
     Cột phải
   
</div>

Giải thích:

– Width: Độ rộng của cột, tính bằng %.

– Padding: Vùng đệm xung quanh cột, lần lượt là top (trên cùng), right (phải), bottom (dưới cùng), left (trái).

– Float: Vị trí cột (bên trái, phải hay giữa).

Mặc dù hơi mất thời gian một chút. Nhưng đổi lại web sẽ nhẹ và chạy nhanh hơn so với cài plugin.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas