Thay đổi nội dung chuỗi trong Python

Dưới đây là hai cách thay đổi nội dung chuỗi trong Python. Khi làm việc thật tế, tùy theo từng hợp sẽ cần xài những cách khác nhau.

 

Dùng hàm replace

Cấu trúc là: replace(“nội dung muốn đổi”,”nội dung mới”). Như ví dụ dưới đây mình đã đổi chữ e thành số 3.

Thay đổi nội dung chuỗi trong Python bằng hàm replace
Thay đổi nội dung chuỗi trong Python bằng hàm replace

 

Tách và nối chuỗi

Cách này dài dòng hơn, đó là tách ra từng phần: Phần đầu + số 3 + phần cuối.

Thay đổi nội dung chuỗi trong Python bằng cách tách và nối chuỗi
Thay đổi nội dung chuỗi trong Python bằng cách tách và nối chuỗi

Để hiểu sâu hơn, bạn có thể tham khảo bài này: Tách chuỗi trong Python.

Trần Thành

Leave a Comment