Thuật toán Euclid

Euclid là một thuật toán giúp tìm ra Ước số chung lớn nhất của hai số. Euclid đã viết thuật toán này trong cuốn Elements, được biết đến từ khoảng 300 năm trước Công nguyên. Ước chung là một số mà cả hai …

Coi tiếp