Thuộc tính name – Tạo link scroll, tự cuộn khi bấm vào link

Cách để tạo một link mà khi bấm vào link đó, nó sẽ tự cuộn xuống vị trí đã được đăt sẵn.

Ví dụ bạn muốn khi bấm vào một link, nó sẽ tự cuộn xuống phần “Học HTML” thì bạn làm như sau:

 

Bước 1: Chèn thuộc tính name vào HTML

<a name="1">Học HTML</a>

Có nghĩa là mình gán cho từ “Học HTML” một cái tên đó là “1”

– Ghi chú: Nếu trên web wordpress thì bạn bấm vào phần Text chỗ khung soạn văn bản để chèn.

 

Bước 2: Đưa tên vào link

Ví dụ bài viết đó có link là: https://blog.kenhtinhoc.com/hoc-lap-trinh-web/

Thì bạn chỉ cần thêm dấu # và tên vào sau link là được: https://blog.kenhtinhoc.com/hoc-lap-trinh-web/#1

Vậy là khi bạn bấm vô link này, nó sẽ tự kéo xuống phần “Học HTML”.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas