Thuộc tính transition tạo hiệu ứng chuyển đổi

Giả sử bạn muốn di chuột lên menu, bạn muốn phần tô đậm nó không hiện ra liền mà hiện ra trễ một chút để tạo hiệu ứng rớt đuôi (kiểu đuôi lửa của máy bay phản lực đó). Thì bạn chỉ cần thêm thuộc tính transition và giảm thời gian nó xuống.

Ví dụ:


.class{
    background-color:#333333;
    transition: 0.4s;
}

.class:hover{
    background-color:#000000;
}

– Ở lớp class: Mình đặt background là màu xám (#333333). Và đặt thuộc tính transition, gán thời gian là 0.4s (s là giây). Nghĩa là nó sẽ chuyển đổi chậm 0.4s, số càng lớn thì nó chuyển càng chậm.

– Ở lớp class:hover: Có nghĩa là những thuộc tính khi di chuột lên, mình chọn background là màu đen (#000000).

 

Giải thích từ ngữ:

– Backgounr: Nền / màu nền / hình nền.

– Transition: Chuyển đổi.

– Hover: Di chuột lên.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas