File Ei.cfg và PID.txt trong sources ISO

File Ei.cfg và PID.txt trong sources ISO

EI.cfg and PID.txt là 2 file cấu hình phiên bản Windows và product key. Nó cho phép bạn chọn phiên bản và product key để tiết kiệm thời gian trong lúc cài. Hai file này nằm trong thư mục \sources của file ISO. …

Coi tiếp