Cách xóa key Office trên Windows

Cách xóa key Office trên Windows

Dưới đây là cách xóa key Office cũ trên Windows để cập nhật key mới. Bạn chỉ cần tải file về và làm theo hướng dẫn. Ghi chú: Nếu bạn cài đè các bản Office mới thì nó sẽ không kích hoạt bản …

Coi tiếp